Barnevern og bufetat

Uniped sin oversikt over ledige plasser:

Omsorg 1:
Godkjent for 2 plasseringer etter barnevernloven § 4-4.6 ledd og § 4-12.

- INGEN LEDIG KAPASITET

Omsorg 2:
Godkjent for 2  plasseringer etter barnevernloven § 4-4.6 ledd og § 4-12.

- LEDIG KAPASITET

TFCO:
Godkjente for 12 plasseringer etter barnevernloven §§ 4-24 og 4-26.

- LEDIG KAPASITET

SSA:
Plasseringene vil være i TFCO, med ekstra krav til familiene. Se TFCO

EMA:
Godkjent for 9 plasseringer som er forbeholdt rammeavtale med Bufdir. 

- LEDIG KAPASITET

 

Beredskapshjem/Akuttiltak i fosterhjem:

- LEDIG KAPASITET