top of page

Til foresatte

Metoden er et alternativ til institusjonsplassering og fosterhjems-/familiehjems-plasseringer. Modellen bygger på sosiale innlæringsteorier med kjernekomponenten positiv forsterkning. Å skape et miljø som er forutsigbart, konsekvent og med tydelige grenser, er også viktige komponenter i modellen. Ungdommen motiveres til egen påvirkning i konstrueringen av positive sosiale relasjoner med både jevn-gamle kamerater og voksne. Ungdommen trenes også i innsikten av hvordan hans/ hennes valg kan styre og påvirke nåtid og framtid.

 

En av hovedtankene er at det bare skal være en ungdom med atferdsvansker i samme miljø fordi det da er lettere å påvirke positivt.

Et annet viktig poeng er at programmet er systematisk fra a til å. Slik at vet man at ting blir gjennomført etter programmet og ikke ut fra aktørenes “private” løsninger.

Programmet har vært brukt i mange år i USA. I Sverige har man mer enn 10 års erfaring, og resultatene er svært gode.

 

Programmet strekker seg over 9 – 12 måneder. I denne tida bor ungdommen i en treningsfamilie. Her hjelpes han i gang med å få struktur på døgnet, komme i gang på skole, etablere fritidsaktiviteter osv. Til forskjell fra ungdom som plasseres på institusjon, skjermes de fra negativ påvirkning fra andre ungdommer med atferdsproblemer.

 

  1. Ungdommene i TFCO-programmet gis konkrete atferdsmål og ledes mot disse ved hjelp av veiledning, trening og positiv belønning.

  2. Ungdomen treffer sine behandlere hver uke

  3. Foreldrene og ungdommen møtes hver uke i familietarapi

  4. Ungdommen går på vanlig skole

  5. Nært samarbeid med skolen

  6. Treningsfamilien får obligatorisk veiledning

bottom of page