top of page

Om avdeling omsorg

Målgruppen vår er ungdom med utfordrende og krevende væremåter som fører til så store og sammensatte omsorgsbehov at de for en lengre periode i ungdomsalderen er i behov av en institusjonsplassering. Karakteristisk for denne gruppen er at de ikke fungerer aldersadekvat i det sosiale samspillet. Årsakene til dette kan være sammensatte men kan inkludere omsorgssvikt og  utviklingstraumer, feil tilnærming i skolesammenheng, og mobbing. Disse ungdommene lider ofte av reguleringsvansker, angst og depressivitet. 

Den miljøterapeutiske modeller vår kan betegnes som en samhandlingsform som preges av miljøterapeutenes planlagte, tilrettelagte og systematiske bruk av det som skjer i samspillet med ungdommen. Med andre ord, ved å legge til rette og organisere utvikles og forandres ungdommen og får positiv retning i livet sitt. 

Miljøterapien skal være utviklingsfremmende fysisk og psykisk så vel som relasjonelt. Derfor er den nært knyttet til ungdommens hverdag inklusive skole, familie, venner og fritidsaktiviteter. I den helhetlige tilnærmingen til ungdommens vansker er det et overordnet fokus på sosial ferdighetstrening slik at ungdommen får hjelp til å skape gode relasjoner og kommunikasjon med omgivelsene. 

Vi samarbeider nært med ungdommens familie, og nettverk og forholder oss til barnevernets omsorgs- og tiltaksplan.Pedagoger, sosionom, familieterapeut og psykologspesialist og ledelse med lang erfaring fra å jobbe med ungdom med sammensatte vansker gir en faglig dybde og integritet til institusjonsoppholdet som medvirker til forandring og utvikling. Det legges til rette for at ungdommen får den hjelp de trenger og har behov for fra fastlege, PPT, Bupp og andre aktuelle samarbeidsinstanser slik som NAV. 

bottom of page