EMA - enslige, mindreårige asylsøkere

Uniped er også godkjent som omsorgssenter for enslige minderårige asylsøkere (EMA). Uniped har rammeavtale med BUFDIR på 9 plasser i Fredrikstad
 

På omsorgssentrene bor det barn i alderen 12 – 15 år. De har kommet til Norge uten foreldre eller andre slektninger. De bor på omsorgsenteret til søknaden deres om opphold i Norge er ferdigbehandlet.
 

Omsorgssenteret har ansvar for den daglig omsorgen. Kommunen har ansvar for skole- og helsetilbudet. Uniped samarbeider tett med de aktuelle kommunene om dette.