top of page

EMA
Enslige, Mindreårige Asylsøkere

Uniped driver fire omsorgssenteret for enslige mindreårige asylsøkere. Uniped har omsorgssenter i Sarpsborg, Halden og Fredrikstad.
 

På omsorgssentrene bor det barn i alderen 0 – 15 år, og eldre søsken som kommer sammen med søsken under 15 år. Barna har kommet til Norge uten foreldre eller andre slektninger. De bor på omsorgssenteret til søknaden deres om opphold i Norge er ferdigbehandlet. Frem til søknaden er behandlet er omsorgssentrene sin oppgave å gi omsorg, kartlegge og forberede barna på et opphold i Norge.

 

Uniped har stort fokus på integrering, med skole og fritidstilbud som viktige arenaer. Samtidig skal omsorgssentrene vise kultursensitivitet og gi rom for at barna skal få praktisere sin religion og kultur. Uniped tar imot enslige mindreårige asylsøkere fra alle land.
Kommunen har ansvar for skole- og helsetilbudet. Uniped samarbeider tett med de aktuelle kommunene om dette.

Høres EMA interessant ut?

Uniped er på stadig utkikk etter flinke medarbeidere, vil du bli en del av teamet?

Søk her!

Screenshot_6.png
bottom of page