top of page

OM UNIPED

Uniped ble startet i 2011 av fire kolleger med erfaringer fra arbeid med ungdom i barnevern og ungdomspsykiatri. Utgangspunktet var en kontakt med Familjeforum i Lund som hadde hentet TFCO (da het metoden MTFC) til Norden. Familjeforum inngår nå i Inom/Humana (www.humana.se/individ-och-familj/tfco/).
Samarbeidet med Familjeforum var tett. Medarbeiderne var på kurs i Lund for å kunne arbeide i de ulike rollene i behandlingsteamet, og de kurset også flere familier som var interessert i å arbeide som behandlingsfosterhjem.


I 2013 ble Uniped godkjent som barneverninstitusjon for plasseringer etter § 4.12, 4.24 og 4.26 i barnevernloven. Samme år startet de første sakene og sommeren 2014 var arbeidet med TFCO godt i gang.


Da flyktningsituasjonen ut over året 2015 førte til at Bufetat fikk et skrikende behov for flere omsorgsenterplasser, var det naturlig å starte opp med et tilbud på dette området. Vi ble i løpet av høsten godkjent som omsorgsenter med 31 plasser. I dag har Uniped en rammeavtale med bufdir på 9 plasser.

I 2017 opprettet vi avdeling omsorg, som er et spesialtilpasset tilbud til barn under barnevernet. I tillegg ble det prioritert opplæring i SSA og AIM 2 (opplæring og videre veiledning i regi av RVTS Øst pågår utover i 2018)

I 2018 har vi som fokus og lukke sirkelen med å kunne tilby beredskapshjem og fosterhjem. Dette da det faller naturlig inn i Uniped sitt økosystem. Da vil barn og ungdom kunne få et bredt tilbud.

bottom of page