top of page

Unipeds historie
 

2011 ble Uniped grunnlagt av fire kolleger med erfaring fra arbeid med ungdom i barnevernet og ungdomspsykiatrien. Det hele begynte med en kontakt med Familjeforum i Lund, som hadde innført TFCO (da kjent som MTFC) til Norden. Familjeforum har siden den tid blitt kjøpt opp to ganger. Uniped var opprinnelig eid av de fire grunnleggerne og behandlingsfosterhjem. I dag er to av eierne fortsatt aktive i selskapet, hvorav én fungerer som daglig leder. De har fortsatt kontakt med de samme personene som jobbet i Familjeforum tilbake i 2011.

2012 ble tiden brukt til å gi opplæring til teamet og rekruttere behandlingshjem som også skulle delta på opplæring i Lund. Det var også en stor prosess for å bli godkjent som den eneste private aktøren i Norge som kunne tilby TFCO til ungdom.

2013 ble Uniped godkjent som barneverninstitusjon for behandlingsmetoden TFCO, og de første tiltakene ble satt i gang.

2014 økte antallet TFCO-plasseringer, og Uniped søkte om å utvide antallet plasser fra 6 til 12. Den første heltidsansettelsen fant også sted.

2015 hadde Bufetat et stort behov for flere omsorgssenterplasser, og Uniped ble godkjent som omsorgssenter med 31 plasser i løpet av høsten. Uniped ansatte over 50 årsverk på kort tid for å dekke behovet.

2017 var behovet for omsorgssenter helt borte, og Uniped søkte om godkjenning som omsorgsinstitusjon på to avdelinger, som ble godkjent og satt i drift. Uniped vant også en rammeavtale for ema. Omsorgssenteret sto tomt i løpet av avtaleperioden på 4 år på grunn av få ankomster.

2018 fokuserte Uniped på å kunne tilby forsterkede fosterhjem, da det naturlig passer inn i selskapets økosystem.

2022 økte behovet for omsorgssenter igjen, og Uniped etablerte 22 godkjente plasser.

2023 ble Uniped tildelt TFCO-sertifisering fra Oregon Social Learning Center (rettighetshaveren til TFCO). Ytterligere 6 plasser ble etablert på omsorgssenteret, og det ble også søkt om godkjenning for å kunne ta imot ungdom akutt på omsorgssentrene samt omsorgsinstitusjon, på grunn av økende behov. Godkjenning ble innvilget. Uniped er også i gang med å søke om godkjenning for enda en omsorgsinstitusjon.

bottom of page