top of page

Kontakt avdelingene

Avd.
Omsorg 1

 

Kontakt avdelingsleder :
416 02 943
Kontakt avdelingen: 
403 90 463

Avd.
Omsorg 2

 

Kontakt avdelingsleder :
924 86 155 
Kontakt avdelingen: 
403 99 390

Avd.
Tomteveien
 

Kontakt avdelingsleder :
942 54 734 
Kontakt avdelingen:
458 86338 
 

Avd.
Dronningens-
gate

 

Kontakt avdelingsleder :
458 86 338 
Kontakt avdelingen: 
458 13 827

Avd.
Skolegata

 

Kontakt avdelingsleder :
942 54 734  
Kontakt avdelingen: 
466 66 281

Avd.
Busterud-
kleiva

 

Kontakt avdelingsleder :
458 86 338
Kontakt avdelingen: 
458 51 047

Kontakt oss

Uniped AS

Post- og besøksadresse:
Glomveien 1, Sarpsborg

Tlf.: +47 90 55 66 44
E-post: post@uniped.no

Supert! Melding mottatt.

bottom of page