top of page

Møt teamet

Deniz Aasen_edited_edited.jpg

Deniz Aasen

Daglig leder

Tlf: 952 40 004

E-post: deniz@uniped.no

Adjunkt, Executive master of management ved Handelshøyskolen BI. Har erfaring innen TFCO, avlasting i hjem, miljøarbeid, enetiltak på institusjon mm.

Geir Olaussen.JPG

Geir Olaussen

Spesialrådgiver og stedfortreder

Tlf: 908 66 460

E-post: Geir@uniped.no

U.A Master i skoleledelse ved NTNU Trondheim. Mange års erfaring fra institusjons-jobbing og spesialskoler

Kopi av profile-pictures.png

Jørgen Andresen

Enhetsleder og nestleder

Tlf: 414 08 134

E-post: Jorgen.andresen@uniped.no

Erfaring fra alle nivåer i barneverninstitusjon. Over flere år har ledelse vært primær feltet. Kombinasjon av vernepleierutdanning og erfaring gjør han til en verdifull ressurs innenfor barnevern- og velferds sektoren, spesielt mtp. lederkompetanse og støtte for sårbare grupper.

Kopi av profile-pictures.png

Anne-Malin Granerud

Enhetsleder

Tlf: 408 88 518

E-post: annemalin.granerud@uniped.no

Klinisk spesialist i psykisk helse, master i helse- og sosialfaglig arbeid, veileder, barnevernpedagog og klinisk barnevernpedagog i sped- og småbarns psykiske helse. Arbeidet 13 år i kommunal barneverntjeneste før hun har arbeidet i privat barnevern. Fagbokforfatter og studerer organisasjonsutvikling og ledelse. 

Natalie Johansen_edited_edited.jpg

Natalie Johansen

Behandlingskoordinator TFCO

Tlf: 924 86 155 

E-post: Natalie.johansen@uniped.no

Utdannet barnevernspedagog. Erfaring som avdelingsleder ved tidligere omsorgssenter. 

jeanette.jpg

Jeanette Tyldum

Avd.Leder: St.Olavs

Tlf: 467 84 214

E-post: Jeanette.tyldum@uniped.no

Utdannet sosionom. Erfaring som avdelingsleder for tidligere omsorgssenter. 

david_ark.jpeg

David Ark

Avd.Leder: Vilbergveien

Tlf: 986 06 622

E-post: david.ark@uniped.no

Utdannet sosionom innen rusproblematikk, og har bakgrunn fra oppsøkende sosialt ungdomsarbeid, rusbehandling i fengsel, kliniker på ruspoliklinikk i spesialisthelsetjenesten hvor jeg også koordinerte LAR-arbeidet for Øvre Romerike.

Kopi av profile-pictures.png

Christian Lunde-Hansen

Psykolog-spesialist konsulent

Tlf: 905 56 644

15års erfaring fra spesialisthelsetjenesten med utredning og behandling av psykiske lidelser. 2 år i samarbeidsprosjekter med barnevern og psykisk helse. Sertifisert i flere risikoverktøy og ledet arbeidet til RVTS Øst med fokus på barn og unge med skadelig seksuell atferd. Foredragsholder og veileder på R-bup.

profile-pictures.png

Sandra Jansen

Avd.Leder: Busterudkleiva & Dronningens

Tlf: 476 35 591

E-post: sandra.jansen@uniped.no

Utdannet barnevernspedagog.

Magnus Brække.jpg

Magnus Brække

Faglig leder og TFCO

Tlf: 416 02 943

E-post: Magnus.brakke@uniped.no

Utdannet barnevernspedagog, pågående master i styring og ledelse. Jobbet med teamledelse og miljø behandling av adferdsproblematikk, ambulant virksomhet, veiledning og kursvirksomhet.

niklas_edited.jpg

Niklas Ljungberg

Veiledningskoordinator, Avd.Leder: Fyrgangen

Tlf: 906 92 946

E-post: Niklas.ljungberg@uniped.no

Utdannet vernepleier. Profesjonsrettet veiledning fra Høgskolen i Østfold. Under utdanning: Master i samordning av helse og velferdstjenester. 10 års erfaring som vernepleier i bo veiledningstjenesten i Sarpsborg kommune. Tidligere veiledningskoordinator i kommunen. 

maren_edited.jpg

Maren Mathisen

Avd.Leder: Tomteveien & Sletteveien

Tlf: 472 70 270 

E-post: maren.mathisen@uniped.no

Utdannet barnevernspedagog med fordypning i familieråd. Jobbet med barneverntjeneste i 4 år, og på akuttinstitusjon i underkant av 5år. Maren har også erfaring fra voksen psykiatri og tvungen omsorg. Trygghet og sikkerhets trenger i 4 år. kurs i HMS for ledere og verneombud. 

ida.jpg

Ida Johansen

Avd.Leder: Omsorg1 & Omsorg2

Tlf: 958 26 354

E-post: ida.johansen@uniped.no

Utdannet barnevernspedagog med master i psykisk helse – miljøterapeutisk arbeid.

Jobbet seks år på atferdsinstitusjon med MultifunC-behandling, i Bufetat.  Utdannet ART-trener (Aggression replacement Training) og har kurs i traumebevisst omsorg og trygghet og sikkerhet.

bottom of page