top of page

Møt teamet.

Deniz Aasen_edited_edited.jpg

Deniz Aasen

Daglig leder

Tlf: 952 40 004

E-post: deniz@uniped.no

Adjunkt, Executive master of management ved Handelshøyskolen BI. Har erfaring innen TFCO, avlasting i hjem, miljøarbeid, enetiltak på institusjon mm.

Magnus Brække.jpg

Magnus Brække

Fagansvarlig

Tlf: 416 02 943

E-post: Magnus.brakke@uniped.no

Utdannet barnevernspedagog, pågående master i styring og ledelse. Kurs og erfaringer: Aggression replacement, Training (ART),Aksept og forpliktelseterapi(ACT),

Trener i trygghet og sikkerhet.Traumebevisst omsorg. Adferdsanalyse og læringsteori. Jobbet med teamledelse og miljøbehandling av adferdsproblematikk, ambulant virksomhet, veiledning og kursvirksomhet.

Kopi av profile-pictures.png

Trine E.Gylvik

Stedfortreder, HMS Ansvarlig, Avd. Leder: Tomteveien & Skolegata

Tlf: 924 54 734

E-post: Trine.gylvik@uniped.no

Utdannet Sosionom. Har jobbet i barneverntjenesten som kurator og ass. barnevernsleder. Har jobbet flere år med oppfølging av plasserte barn. Leder erfaring fra kommunalavdeling og avdeling for enslige mindreårige flykninger.

jeanette.jpg

Jeanette Tyldum

Avd. Leder: Busterudkleiva & Dronningensgate

Tlf: 467 84 214

E-post: Jeanette.tyldum@uniped.no

Utdannet sosionom.

Erfaring som avdelingsleder for tidligere omsorgssenter

Kopi av profile-pictures.png

Christian Lunde-Hansen

Psykolog-spesialist konsulent

Tlf: 905 56 644

15års erfaring fra spesialisthelsetjenesten med utredning og behandling av psykiske lidelser. 2 år i samarbeidsprosjekter med barnevern og psykisk helse. Sertifisert i flere risikoverktøy og ledet arbeidet til RVTS Øst med fokus på barn og unge med skadelig seksuell atferd. Foredragsholder og veileder på R-bup.

Geir Olaussen.JPG

Geir Olaussen

Spesialrådgiver

Tlf: 908 66 460

E-post: Geir@uniped.no

U.A Master i skoleledelse ved NTNU Trondheim. Mange års erfaring fra institusjons-jobbing og spesialskoler

niklas_edited.jpg

Niklas Ljungberg

Veiledningskoordinator, Avd. Leder : Fyrgangen

Tlf: 906 92 946

E-post: Niklas.ljungberg@uniped.no

Utdannet vernepleier ved Høgskolen i Lillehammer. Profesjonsrettet veiledning fra Høgskolen i Østfold. Under utdanning : Master i samordning av helse og velferdstjenester på Høgskolen i Østfold.

10 års erfaring som vernepleier i bo veiledningstjenesten i Sarpsborg kommune, arbeid med voksne og barn med  autismespekterforstyrrelse. Har vært veiledningskoordinator i Sarpsborg kommune.

Kopi av profile-pictures.png

Jørgen Andresen

Enhetsleder

Tlf: 414 08 134

E-post: jorgen.andresen@uniped.no

Erfaring fra alle nivåer i barneverninstitusjon. Over flere år har ledelse vært primærfeltet, noe som involverer å organisere og administrere driften av institusjonen, veilede og støtte ansatte, og sikre at barn og unge som bor der får den nødvendige omsorgen og hjelpen de trenger. Jørgens kombinasjon av vernepleierutdanning og erfaring gjør ham til en verdifull ressurs innenfor barnevern- og velferdssektoren.

Natalie Johansen_edited_edited.jpg

Natalie Johansen

Behandlingskoordinator

Tlf: 924 86 155

E-post: Natalie.johansen@uniped.no

Utdannet barnevernspedagog. Erfaring som avdelingsleder ved tidligere omsorgssenter

maren.jpg

Maren Mathisen

Avd. Leder: Sletteveien & Omsorg 1

Tlf: 472 70 270

E-post: Maren.mathisen@uniped.no

Utdannet barnevernspedagog, med Fordypning i familieråd. Jobbet i barneverntjeneste i fire år, og på akuttinstitusjon i nesten fem. Jobbet et år som nattevakt på omsorgsinstitusjon. Erfaring fra voksen psykiatri og tvungen omsorg. Trygghet og sikkerhets trener i fire år. HMS kurs for ledere og verneombud. Trygghet og sikkerhets utdanning. Traumesensitiv omsorg.

bottom of page