top of page

Treatment Foster Care Oregon / TFCO

TFCO er utviklet som en behandlingsmetode i samarbeid mellom TFCO i Sverige og Norsk Utviklingsenter for Barn og Unges Atferd (NUBU). Metoden bygger på en modell utviklet ved Oregon Social Learning Center (OSLC) i Eugene, USA. For å beskytte ungdommene mot smitteeffekter fra andre ungdommer med tilsvarende utfordringer, benytter TFCO behandlingshjem, istedenfor institusjoner. TFCO tar imot plasseringer etter Lov om barnevern §6.1 eller §6.2 – jf. §10-22.

TFCO er et spesialisert behandlingstilbud for familier og ungdommer i alderen tolv til atten år som trenger hjelp med rusmiddelbruk, kriminalitet, skole, familie, fritid/venner og sosial fungering. Målet med TFCO er at ungdommene skal kunne bo hjemme og opprettholde gode relasjoner til familie og venner, delta i positive fritidsaktiviteter, trives på skolen og ta avstand fra kriminalitet og rusbruk. Behandlingshjemmet, ungdommen den biologiske familien får oppfølging av et behandlingsteam bestående av en behandlingsleder, en konsulent for behandlingshjemmet, en individuell terapeut, en familieterapeut og en ferdighetstrener. TFCO-teamet er tilgjengelig døgnet rundt for familien, ungdommen og behandlingshjemmet.

Ukentlig deltar ungdommene i individuelle samtaler med ungdomsbehandler og trener på ferdigheter med ferdighetstrening. Foreldrene og familiebehandler har ukentlige samtaler, med og uten ungdommen.

TFCO har ansvaret for ungdommene under behandlingen og har tett samarbeid med blant annet Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), skoler og andre viktige involverte parter.

Gjennom programmets løp bor ungdommen stadig mer hjemme. Hjemturene er godt planlagt med ungdom og foreldre, og består av konkrete oppgaver som familien trene på. I TFCO tilpasses behandlingen til den enkelte ungdom og familie. Hver uke utarbeides mål som ungdommene og foreldrene jobber mot. Behandlingen kan i perioder være intensiv, og bygger på ideen om at behandling ikke trenger være langvarig for å gi positiv effekt.

 

Hovedoppgaven til behandlingshjemmet er å bli kjent med ungdommene og skape trygghet, slik at de kan støtte ungdommene i deres endringsarbeid. Behandlingsteamet koordinerer og utfører endringsarbeidet.

I TFCO legger vi stor vekt på å gjøre det å være behandlingshjem til en givende opplevelse. Det gis opplæring før plassering, og tett oppfølging, med blant annet ukentlig veiledninger sammen med de andre behandlingshjemmene. Dette gir mulighet til å dele erfaringer og strategier, og få hjelp fra behandlingsteamet.

Screenshot_8.png
bottom of page