top of page

Treatment Foster Care Oregon / TFCO

Behandlingshjemmet Treatment Foster Care - Oregon (TFCO) er et spesialisert behandlingstilbud for familier og ungdommer i alderen tolv til atten år som har havnet i negative samhandlingsmønstre og sliter med ulike problemer. Familiene opplever ofte store konflikter, mens ungdommene kan slite med skoleproblemer, rusmisbruk og utfordrende atferd.

TFCO er utviklet som en behandlingsmetode i samarbeid mellom TFCO i Sverige og Norsk Utviklingsenter for Barn og Unges Atferd (NUBU). Metoden bygger på en modell utviklet ved Oregon Social Learning Center (OSLC) i Eugene, USA.

Målet med TFCO er at ungdommene skal kunne bo hjemme og opprettholde gode relasjoner til familie og venner, delta i positive fritidsaktiviteter og trives på skolen.

I løpet av 9-12 måneder bor ungdommene i et behandlingshjem. Disse hjemmene får daglig veiledning og støtte, samt ukentlig gruppesupervisjon. TFCO-teamet er tilgjengelig døgnet rundt ved behov.

Ungdommene deltar i individuell terapi og ferdighetstrening ukentlig, og det gjennomføres familieterapisamtaler med foreldrene. Etter hvert tilbringer ungdommene mer tid hjemme hos foreldrene.

I TFCO tilpasses behandlingen til den enkelte ungdom og familie. Hver uke setter vi sammen mål som ungdommene og foreldrene jobber mot.

Behandlingen kan være intensiv i perioder, og både ungdommene og foreldrene har tilgang til sin terapeut 24 timer i døgnet ved behov.

Å være et behandlingshjem innebærer å være en viktig del av TFCO-teamet og å følge den tilpassede behandlingsplanen for ungdommene. Hovedoppgaven til behandlingshjemmet er å bli kjent med ungdommene og skape trygghet, slik at de kan støtte ungdommene i deres endringsarbeid.

I TFCO legger vi stor vekt på å gjøre det å være behandlingshjem til en givende opplevelse. Det gis opplæring før plassering, og behandlingsteamet er tilgjengelig døgnet rundt for støtte, råd eller hjelp.

Ukentlig gruppesupervisjon gir behandlingshjemmene mulighet til å dele erfaringer og strategier, og de får hjelp fra behandlingsteamet.

TFCO-teamet består av en behandlingsleder, en konsulent for behandlingshjemmet, en individuell terapeut, en familieterapeut og en ferdighetstrener. TFCO har ansvaret for ungdommene under behandlingen og har tett samarbeid med blant annet Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), skoler og andre viktige involverte parter.

bottom of page