top of page

Finn ut mer om omsorgs
avdelingene

Målgruppen vår er ungdom fra 13-18 år med behov for forsterket omsorg på grunn av omsorgsituasjonen eller vansker med tilpasning og utfordrende atferd. Det kan gjøre at ungdommene i en kortere eller lengre periode i ungdomsalderen er i behov av en institusjonsplassering. Omsorgsavdelingene er godkjent for plasseringer etter paragrafene §§ 3-2, 3-6, 5-1/5-3. Uniped har 3 omsorgsavdelinger, med til sammen 7 plasser. Avdelingene ligger i Sarpsborg og Fredrikstad. Uniped tilbyr muligheten til å bo sammen med andre ungdommer eller alene i leilighet. I en overgangsfase fra tiltak til selvstendighet kan Uniped legge til rette for at ungdommen kan bo i en treningsleilighet med oppfølging.

Vårt mål er å legge til rette og organisere miljøet rundt ungdommen slik at vi muliggjør utvikling, læring og endring. Miljøterapi, traumebevisst omsorg og læringsteoretiske prinsipper er avdelingenes faglige fundament.

Miljøterapien skal være utviklingsfremmende. Derfor er den nært knyttet til ungdommens hverdag inklusive skole, familie, venner og fritidsaktiviteter. I den helhetlige tilnærmingen til ungdommens vansker er det et overordnet fokus på sosial fungering slik at ungdommen får hjelp til å skape gode relasjoner og deltagelse i prososiale aktiviteter.

Uniped benytter Standardisert forløp for å sikre at alle ungdommer får gode samordnede institusjonstjenester. Samarbeid med barnevernstjenesten, nav familie, skole, Bufetat, helse og Bupp er avgjørende for at våre ungdommer skal få helhetlig hjelp. Medvirkning gjennom ukes samtaler, handlingsplaner, møter og samtaler er sentralt for at ungdommen skal være deltagende og ha reell påvirkning på sin hverdag og det tilbudet Uniped gir.

bottom of page