top of page

Andre tjenester uniped tilbyr

Uniped er en fleksibel bedrift, med en variert kompetanse og erfaring. Dette gjør at vi kan tilby mer skreddersydde tiltak basert på barn/ungdommer og foreldres behov. Gjennom samtaler med barnevernstjenesten og ungdom/familien kan vi utarbeide tiltak som er tilpasset og ønsket. Dette er det beste utgangspunktet for virkningsfulle tiltak.
Eksempler på hjelpetiltak kan være:

  • Foreldreveiledning

  • Oppfølging på aktiviteter/avlastning

  • Ungdomssamtaler

  • Praktisk bistand

  • Miljøterapeutiske tjenester i hjemmet

  • Miljøterapeutiske tjenester i skolen

bottom of page