top of page

Passer du og din familie inn som et fosterhjem? 

Når barn eller ungdommer ikke for en kort eller lengere periode ikke kan bo i sitt ordinære hjem, kan fosterhjem være en mulighet. Ved ledig kapasitet kan Uniped sine behandlingshjem benyttes som fosterhjem, hjemmene får tett oppfølging av TFCO sitt behandlingsteam, og får derav tettere oppfølging enn ordinære fosterhjem. Ungdommen får samtaler med ungdomsbehandler, barnets familie oppfølging av familiebehandler og fosterhjemmet får veiledning og oppfølging av behandlingsleder. Fosterhjemmene er vanlige hjem, der foreldrene i mer eller mindre grad er frikjøpt fra egen jobb for å bistå barnet/ungdommen. Fosterforeldrene samarbeider med barneverntjenesten, Uniped, helse, skole og ungdommens familie. Barneverntjenesten og Uniped besøker fosterhjemmet og ungdommen regelmessig for samtaler og oppfølging. Barnet har rett til å være sammen med familien sin, og fosterfamilien skal støtte dette.

Screenshot_5.png
bottom of page