top of page

Info til ungdommer i TFCO

Hvis du kommer til oss i Uniped, så treffer du flere voksne som skal hjelpe deg. De voksne har forskjellige roller og oppgaver som de er dyktige på. Når du blir kjent med dem, håper vi at du kan stole på den og få denn beste hjelpen vi kan gi deg.

Behandlingsfosterhjemmet 

Behandlingsfosterhjemmet er familien du skal bo sammen med. De vil hjelpe og støtte deg i hverdagen. Deres oppgave er å følge opp regler og sette grenser som behandlingslederen har bestemt, slik at du får gode rutiner i hverdagen. Før du flytter inn hos behandlingshjemmet vil du få en resentason med litt bilder og annen info.

Ungdomsterapeuten

Ungdomsterapeuten er din terapeut og din støttespiller. Han/hun er den du snakker med hvis du ønsker å be om noe, reagerer på noe eller vil si i fra om noe som er vanskelig. Mellom samtalene du har med ungdomsterapeuten vil du få forskjellige oppgaver som du skal løse, slik at du kan bli flink på det du synes er vanskelig. Men dere vil også gjøre morsomme ting sammen!

Ferdighetstrener

Ferdighetstrener vil være med deg på ulike aktiviteter hver uke. Ferdighetstrener har som oppgave å hjelpe deg med å trene på ting du synes er vanskelig. Hvis du har hobbyer eller interesser du ønsker å drive med, kan du be om å få gjøre dette i ferdighetstreningen. Vi kan også finne på ting som du synes er morsomme.

Familieterapeuten

Familieterapeuten har som oppgave å hjelpe foreldrene dine til å trene på ting de synes er vanskelige hjemme. Etter hvert vil du og ungdomsterapeuten bli med på samtalene. Målet er å hjelpe dere til å være sammen på en måte som er fin for dere alle.

Behandlingsleder

Behandlingsleder er den personen som bestemmer behandlingen din. Den personen vil ha kontakt med behandlingsfosterhjemmet, skolen din, barneverntjenesten og andre som kjenner deg.

bottom of page