top of page

Hvem er vi?

Administrasjon

Geir Olaussen
Spesialrådgiver
/
Stedfortreder

Spesialrådgiver ved Uniped. 

U.A Master i skoleledelse ved NTNU Trondheim. Mange års erfaring fra institusjons-jobbing og spesialskoler.

Tlf: 908 66 460

Deniz Aasen
Daglig leder
/HMS-Ansvarlig

Daglig leder ved Uniped.

Adjunkt, Executive master of management ved Handelshøyskolen BI 

Har erfaring innen: TFCO, avlasting i hjem, miljøarbeid, enetiltak på institusjon mm.

Tlf: 952 40 004

profile-pictures.png
Christian Lunde-Hanssen
Psykolog-spesialist konsulent

15års erfaring fra spesialisthelsetjenesten med utredning og behandling av psykiske lidelser. 2 år i samarbeidsprosjekter med barnevern og psykisk helse.  Sertifisert i flere risikoverktøy og ledet arbeidet til RVTS Øst med fokus på barn og unge med skadelig seksuell atferd. Foredragsholder og veileder på R-bup.

Tlf: 90 55 66 44

profile-pictures.png
Niklas Ljungberg
Veiledningskoordinator

Utdannet Vernepleier ved Høgskolen i Lillehammer. Profesjonsrettet veiledning fra Høgskolen i Østfold.

Under utdanning : Master i Samordning av helse og velferdstjenester på Høgskolen i Østfold. 

10 års erfaring som vernepleier i boveiledningstjenesten i Sarpsborg kommune, arbeid med voksne og barn med utviklingshemming og autismespekterforstyrrelse.

Har vært veiledningskoordinator i Sarpsborg kommune.

Tlf: 906 92 946

Magnus Brække.jpg
Magnus Brække
Faglig Ansvarlig

Utdannet Barnevernspedagog,

pågående Master i Styring og Ledelse.

Kurs og erfaringer:

Aggression Replacement Training(ART)

Aksept og forplikteleseterapi(Act)

Trener i trygghet og sikkerhet

Traumebevisst omsorg

Adferdsanalyse og læringsteori

Jobbet med teamledelse og miljøbehandling av adferdsproblematikk, ambulant virksomhet, veiledning og kursvirksomhet.

Tlf: 416 02 943

TFCO 

profile-pictures.png
Hilde Lundberg
PDR - ringer

Jobber i TFCO teamet

Tlf: 454 27 643

profile-pictures.png
Marlene Færevik
PDR - Ringer

Jobber i TFCO teamet

Tlf: 400 94 551

Avdeling Omsorg 1

Ledig kapasitet.

Avdeling Omsorg 2

Natalie Johansen_edited.jpg
Natalie Johansen
Avdelingsleder
Omsorg 2

Behandlingskoordinator TFCO

Utdannet barnevernspedagog.

Tlf: 92 48 61 55

profile-pictures.png
Fillip Haugland
Miljøterapeut/
Brannansvarlig 

Omsorg 2 

Utdannet sosionom

Tlf: 403 99 390

lisa (2).jpg
Lisa Kristensen
Miljøarbeider

Tlf: 403 99 390

profile-pictures.png
Gabriel Stoilov
Miljøterapeut
 

Utdannet Barnevernspedagog

Tlf: 403 99 390

daniel_edited.jpg
Daniel Kristiansen
Miljøarbeider/IT-Ansvarlig

Higher Professional Degree in Network and system administration ved Noroff.

Erfaring fra institusjonsjobbing og miljøarbeid utenfor institusjon.

Tlf: 403 99 390

dennis_edited.png
Dennis Haanestad
Miljøarbeider

Erfaring fra barn og ungdomsarbeiding.

Tlf: 403 99 390

profile-pictures.png
Terese Gerhardsen
Miljøterapeut

Utdannet barnevernspedagog

Tlf: 403 99 390

sumer_edited.jpg
Sumera Ali
Nattevakt

Adjunkt

Tlf: 403 99 390

profile-pictures.png
Delina Solomon
Nattevakt

Barnevernspedagog

Tlf: 403 99 390

profile-pictures.png
Hamid Taghavian
Nattevakt

Tlf: 403 99 390

Tomteveien Omsorgssenter

profile-pictures.png
Trine E.Gylvik
Avdelingsleder Omsorgssenter
Helse- og skoleansvarlig alle avd.

Utdannet sosionom i 1998. Har jobbet i barneverntjenesten som kurator og ass. barnevernleder. Har jobbet flere år med oppfølging av plasserte barn. Har leder erfaring fra kommunalavdeling og avdeling for enslige mindreårige flykninger

Tlf: 942 54 734

Kopi av profile-pictures.png
Ali Yaqubi
Miljøterapeut

Utdannet Vernepleier

458 86 338

Kopi av profile-pictures.png
Jakob Karimi
Miljøterapeut

Utdannet Vernepleier

Tlf: 458 86 338

Kopi av profile-pictures.png
Armin Mustacevic
Miljøterapeut

Utdannet barnevernspedagog

Tlf: 458 86 338

Kopi av profile-pictures.png
Wriya Moonjinishad
Miljøarbeider/
Brannansvarlig
 
Omsorg 3 

Bachelor I Engelsk

458 86 338

Stian Claussen
Miljøterapeut
 

Utdannet Barnevernspedagog

Tlf: 466 66 281

Kopi av profile-pictures.png
Morten Strande
Miljøterapeut

Utdannet Barnehagelærer, videreutdannet til pedagogisk veiledning. Erfaring med pedagogisk ledelse i barnehage.

458 86 338

Kopi av profile-pictures.png
Jens Otto
Miljøterapeut
 

Tlf: 466 66 281

Kopi av profile-pictures.png
Liv Irene
Miljøarbeider

Erfaring fra institusjonsjobbing og miljøarbeid utenfor institusjon

Tlf: 458 86 338

Kopi av profile-pictures.png
Vilde Bergstrøm
Miljøterapeut
 

Tlf: 466 66 281

Skolegata

Kopi av profile-pictures.png
Trine E.Gylvik
Avdelingsleder Omsorgssenter
Helse- og skoleansvarlig alle avd.

Utdannet sosionom i 1998. Har jobbet i barneverntjenesten som kurator og ass. barnevernleder. Har jobbet flere år med oppfølging av plasserte barn. Har leder erfaring fra kommunalavdeling og avdeling for enslige mindreårige flykninger

Tlf: 942 54 734

Kopi av profile-pictures.png
Andrea Sofie
Pahr-Iversen
Miljøterapeut

Utdannet sosionom

466 66 281

Kopi av profile-pictures.png
Dardan Mujaj
Miljøterapeut

Utdannet sosionom

466 66 281

Kopi av profile-pictures.png
Hamsa Al Ajeel
Miljøterapeut

466 66 281

Kopi av profile-pictures.png
Mahmud Jacobzada
Miljøterapeut

Utdannet sosionom

466 66 281

victoria øines.jpeg
Victoria Øines
Miljøterapeut

Utdannet sosionom

466 66 281

Kopi av profile-pictures.png
Isan Hosed
Miljøarbeider

Utdannet sykepleier

466 66 281

Dronningens gate omsorgssenter

jeanette_edited.png
Jeanette Tyldum
Avdelingsleder
omsorgssenter

Ungdomsbehandler
TFCO

 

Utdannet Sosionom

Erfaring som avdelingsleder for tidligere omsorgssenter.

Tlf: 458 86 338

Arve Amundsen.jpg
Arve Amundsen
Miljøarbeider/ Brannansvarlig 
Omsorg 1 

Utdannet ferdighetstrener v/familjforum Lund

Tlf: 458 13 827

Kopi av profile-pictures.png
Victoria Paulsen
Miljøterapeut

Utdannet sosionom

Tlf: 458 13 827

Marie.jpg
Marie Schjelderup
Miljøterapeut

Utdannet Sosionom

Tlf: 458 13 827

Kopi av profile-pictures.png
Silje Lysfjord
Miljøterapeut

Tlf: 458 13 827

Image.jpeg
Christian Pettersen-Granli
Miljøarbeider

Utdannet Barnehagelærer

Tlf: 458 13 827

Kopi av profile-pictures.png
Mathias Thoze
Miljøterapeut

Bachelor i Anvendt Psykologi

Erfaring med akuttpsykiatrien og ved sikkerhetsseksjon 2.

Tlf: 458 13 827

Vikarer

Kopi av profile-pictures.png
Jens Martin Hedin
Miljøarbeider/ Tilkalling

Adjunkt

Tlf: 403 99 390

Kopi av profile-pictures.png
Rene Draven
Miljøterapeut / Tilkalling

Barnevernspedagog

Tlf: 403 99 390

Kopi av profile-pictures.png
Madelen Andersen
Miljøterapeut / Tilkalling

Sosionom

Tlf: 403 99 390

bottom of page