1/6

Evidensbaserte metoder tilpasset ungdommens forutsetninger, behov og miljø

TFCO

TFCO er et evidensbasert og kostnadseffektivt behandlingstilbud til ungdom som sliter med samspillsproblemer: Familie, venner, skole. 

EMA

Barn under 15 år som kommer alene til Norge, sikres et omsorgstilbud gjennom Bufetat. Dette tilbudet gis på barneverninstitusjoner som kalles omsorgssentre.

AVDELING

OMSORG

Miljøterapi basert på traumesensitiv omsorg tilpasset det enkelte barn og ungdoms behov og forutsetninger. Mestring og utvikling av god selvfølelse hos ungdommen er alfa og omega.

SSA

Uniped er en godkjent barneverninstitusjon.    Vi har kompetanse og er opplært innen SSA og AIM 2 i regi av RVTS Øst og Betanien BUP. 

FORSKNINGSFUNN

De beste tiltakene mot barne- og ungdomskriminalitet brukes for lite: Folkehelseinstituttet